Blog - Yondering

Geloof jij net als ik dat onderwijs altijd in beweging is? Dat stilstand achteruitgang is? En dat je als team innovatief moet zijn om gezamenlijk leiding te blijven geven aan jullie beste onderwijs? Dan vraag je je misschien wel eens af: waar staat mijn school op het gebied van innovatie? In dit artikel deel ik een eenvoudig hulpmiddel om dat voor jezelf, en bij voorkeur samen met je collega’s, te bepalen en te bespreken.

Ik wil graag een 10-tal principes en een oefening met je delen die ik las in een artikel van Eric Alkemade (klik hier voor het originele artikel) die in mijn ogen noodzakelijk zijn om ook in het onderwijs succesvol te innoveren. Alkemade schreef het artikel richting organisaties in het algemeen. Ik heb zijn principes met mijn visie en ervaring in het onderwijs waar mogelijk aangescherpt en toegespitst voor de onderwijssector.

De principes zijn door Alkemade beschreven als stellingen, zodat je gemakkelijk kunt analyseren wat de situatie momenteel in jouw school of team is. Hij adviseert dit te doen door voor elke stelling met een rapportcijfer aan te geven waar je nu staat. Als jullie team helemaal voldoet aan de stelling, dan geef je een 10, als je absoluut niet voldoet dan geef je een 1 of alles daar tussenin. Je kent het principe wel (-;

10 Principes om succesvol te innoveren in het onderwijs:
1. Niet alleen onze school heeft een inspirerende en gedragen missie en visie, ook alle medewerkers hebben een krachtige persoonlijke onderwijsmissie die richting geeft voor hun bijdrage aan ons beste onderwijs.
2. De dagelijkse gang van zaken op onze school is gebaseerd op gedeelde (kern)waarden en principes (in plaats van op structuren, regels en procedures) die bij iedereen bekend zijn en (h)erkend worden.
3. Onze organisatie stimuleert horizontale, onderlinge afstemming tussen medewerkers en geeft ruimte voor participatieve besluitvorming (in plaats van centrale, top-down sturing).
4. Alle medewerkers in onze school kennen de fases, regels en valkuilen van een innovatief proces en zijn bewust in staat hierop (met elkaar) te reflecteren.
5. Onze organisatie gebruikt talentontwikkeling niet alleen als instrument voor leerlingen, maar juist om ook medewerkers in te zetten op hun kwaliteiten en als instrument voor continue persoonlijke ontwikkeling.
6. Ons management stuurt op resultaten in combinatie met sturing op professioneel gedrag (in plaats van sturen op inhoud of op proces).
7. Mijn school stimuleert niet alleen interne, maar ook externe samenwerking (met leerlingen, ouders, externe partijen en collega’s van andere scholen) en faciliteert netwerken van medewerkers binnen de organisatie.
8. In ons team zijn het presteren voor de korte termijn en het leren voor de lange termijn in balans waarbij er (professionele) ruimte wordt ervaren en ‘falen’ niet wordt afgestraft maar als leermoment wordt omarmd.
9. Onze organisatie geeft ruimte voor zelforganisatie en gedeeld leiderschap (‘wie het weet mag het zeggen’ in plaats van ‘wie de baas is mag het zeggen’).
10. In onze school vraagt en krijgt iedere medewerker feedback over eigen en gezamenlijke prestaties.

Heb je voor je eigen school of team bij elke stelling een cijfer gegeven? Tel de cijfers dan op tot een totaalscore (getal tussen 10 en 100) en kijk hoe je scoort:

> 10 – 55 punten: Jouw team is nog een klassieke, hiërarchische organisatie en kan nog veel meer bereiken als het gaat om onderwijsontwikkeling. De energie en creativiteit van je medewerkers worden hier nu niet of nauwelijks voor benut. Stel (samen) prioriteiten op de belangrijkste verbeterpunten en ga direct aan de slag!
> 56 – 80 punten: Je school is op de goede weg, maar kan nog terugvallen naar een klassieke, hiërarchische organisatie en loopt daarmee het gevaar tot stilstand te komen. De energie en creativiteit van de medewerkers zijn de sleutels tot succes. Om de goede weg voort te zetten is het belangrijk een aantal principes (de ‘achterblijvers’) snel op te pakken.
> 81 – 100 punten: Jullie onderwijs loopt voorop en is (bijna) helemaal innovatief georganiseerd en daarmee goed voorbereid op de toekomst. De energie en creativiteit van alle medewerkers blijven de sleutels tot succes. Kijk naar de laatste verbeterpunten en ga daarmee aan de slag. Want jij weet als geen ander: stilstand is achteruitgang.

Alkemade geeft een mooie waardevolle volgende stap: vraag anderen, collega’s of leidinggevenden, ook deze test te doen en bespreek de uitkomsten met elkaar om vervolgens (wat mij betreft maximaal 3) verbeter stappen te zetten.

Wil je weten welk perspectief er voor jou mogelijk is? Vraag dan een gratis en natuurlijk geheel vrijblijvende focus-sessie met me aan. Je krijgt in dit telefonische gesprek van zo’n 30 minuten helderheid in wat je kunt doen om je focus richting jullie beste onderwijs vast te houden en je krijgt volledig inzicht in wat je momenteel tegenhoudt om dit te bereiken. Klik hier om een focus-sessie aan te vragen.

Op het beste onderwijs!
© Erna Reiken

PS: ik ben benieuwd naar jouw ervaringen en commentaar. Zet het vooral in de comments hieronder of natuurlijk op Facebook.

Gratis dit e-book downloaden en regelmatig geïnspireerd worden met artikelen over flexibel, creatief en innovatief handelen? Vul het formulier hieronder in! Je kunt je altijd eenvoudig weer afmelden.

Download 
gratis het e-book "In 5 Stappen Naar Jullie Beste Onderwijs"
dit veld niet invullen s.v.p.ERNA REIKEN
0624 978 220

erna@yondering.nl
Postadres:
Polderdijk 4
6914 KJ HERWEN


Regelmatig door Yondering geïnspireerd worden voor jullie beste onderwijs? Vul hier je naam en e-mailadres in.

Naam:

E-mail:

© Yondering | disclaimer | algemene voorwaarden | KvK 60155981 | vormgeving © Ontwerpstation